Vyznání

(krátké)


Jsi SVĚTLO celé duše mojí,
jsi VODA co se s žitím pojí,
jsi TEPLO jenž mi sílu dává,
jsi LÁSKA co se jednou stává,
jsi POKLAD vzácný, čistý, ryzí,
jsi SVĚT co nikdy není cizí,
jsi VŠECHNO moje, ŽIVOT můj,
jsi ŽENA moje, já MUŽ Tvůj.