Báseň na deset slov

Princip básničky na deset slov spočívá v tom, že mi předem nadiktujete deset jakýchkoli slov, které chcete, abych do básničky zakomponoval s tím, že je do básničky zakomponovat nejen mohu, ale dokonce musím. Těch vámi nadiktovaných slov může být samozřejmě libovolný počet, nicméně zkušenost praví, že deset je počet optimální. To, jak bude výsledná báseň nakonec vypadat, a jak nadiktovaná slova uchopím a zveršuji, je naprosto neodhadnutelné a nepředvídatelné. Jisté však je, že čím více budou jednotlivá, vámi nadiktovaná slova různorodá a zdánlivě nezbásnitelná a nespojitelná, o to vtipnější bude výsledek.

Báseň na deset slov je vlastně taková lahůdka pro škodolibé milovníky humoru, a věčné pokušitele toho, co vydržím, a toho, kde jsou „veršotepecké“ hranice našeho mateřského jazyka, nicméně umím si představit i to, že báseň na deset slov může být při vhodně zvolených slovech, složených například z životních milníků, či nezapomenutelných zážitků člověka, kterému chcete básničku věnovat, docela netradičním a vtipným dárkem.

Objednávka

(jednotná cena 600 Kč)