”Přirozeností člověka je hledání radosti “

Jan Werich

Skládání básní a veršovaných přání na míru, tvorba textů, pozvánek, sloganů, úvodníků a upoutávek pro osobní i komerční využití.

Básnička na míru

Co si připravit

i

jak bude produkt vypadat

Ukázky básní

kdo pro Vás veršuje

O autorovi

„Jeden z nejlepších způsobů, jak začít nový den, je po probuzení myslet na to, jak udělat radost alespoň jednomu člověku.“

Vítejte na stránkách, jejichž smyslem a cílem je jedna jediná věc: Dělat radost. Dělat radost vašim nejbližším, příbuzným, přátelům, známým, kamarádům, kolegům…, zkrátka komukoli, koho byste rádi potěšili tím, že mu věnujete básničku ušitou přímo jemu na míru.

Zde jsou produkty, které pro Vás rád připravím:

Báseň na míru

Báseň v klasické formě k nejrůznějším příležitostem.
(cena dle dalšího výběru)

Báseň s tajenkou

Speciální typ básničky s „ukrytou“ tajenkou v podobě vzkazu, motta, vyznání, přání…
(cena dle dalšího výběru)

Báseň na deset slov

Speciální typ humorné básničky, do které zakomponuji vámi předem nadiktovaná slova.
(jednotná cena 600,-Kč)

Ostatní texty

Slogany, reklamní texty, pozvánky, úvodníky, upoutávky…
Vše s možností veršované varianty.
(cena dle konkrétního požadavku)

Co je pro vás u mne k mání?
Veršované hezké přání,
básnička a nebo slogan,
co je libo, rychle dodám,
báseň krátká nebo dlouhá,
objednávka stačí pouhá…

Zadání objednávky je jednoduché

Stačí, když v objednávkovém formuláři vyplníte základní informace o básni jako takové, a informace o osobě (či osobách), pro kterou je básnička určena, a také bližší informace o události, ke které se bude darovaná báseň vztahovat. Obecně lze říci, že čím více vstupních informací budu o lidech a konkrétní události mít k dispozici, tím více bude výsledná báseň na obdarovaného člověka „sedět“. Pokud by vám nevyhovovalo zadávání potřebných informací přímo do objednávkového formuláře, pak jsem vám samozřejmě k dispozici i na E-mailu: josef.cupal@seznam.cz , případně na telefonu, či WhatsApp.

Informace od vás

Pro složení básničky budu tedy potřebovat znát zejména tyto informace:

K jaké příležitosti chcete báseň věnovat?
Takových příležitostí je celá řada. Například k narozeninám, svátku, narození dítěte, z lásky, k zasnoubení, svatbě, výročí, maturitě, promoci, odchodu do důchodu, úspěšnému složení zkoušky, pracovnímu, sportovnímu, či jinému úspěchu, nebo k jakékoli jiné příležitosti, nebo prostě jen tak pro radost.

Jak má báseň jako celek vyznít?
Báseň ke konkrétní příležitosti může vyznívat mnoha různými způsoby, např.: humorně, oslavně, obdivně, radostně… Máte možnost zvolit si, jak má báseň jako celek působit.

Jak má být básnička dlouhá?
Vyberte kolik chcete, aby měla báseň slok. Volit můžete z předem definovaných možností, nebo si nechat zkalkulovat cenu vámi zvolené délky básně. Obecně platí, že čím je báseň delší, tím je cena za jednotlivou sloku nižší.

Pro koho?
Aby obdarovaná osoba věděla, že básnička je určena právě pro ni, budu potřebovat znát její jméno, případně přezdívku, a ideálně také vazbu, která vás k obdarované osobě pojí (rodič, partner, příbuzný, známý, kamarád, kolega z práce…)

Jaké vlastnosti má obdarovaná osoba?
Aby básnička na obdarovanou osobu co nejvíce „seděla“, je víc než vhodné, abych znal její bližší charakteristiku jako např.: charakterové vlastnosti, věk, zájmy, přednosti, libůstky… Tady se prosím směle rozepiště, protože tato položka je pro konečný výsledek jedna z nejdůležitějších.

Jaký druh rýmu preferujete použít?
Ukázky jednotlivých druhů rýmů naleznete pod objednávkovým formulářem. Pokud si s výběrem nevíte rady, nebo je vám jedno, jaký rým v básni použiji, nemusíte tento požadavek zadávat. Pak zvolím jeden ze dvou nejčastějších a nejpoužívanějších druhů rýmů: sdružený nebo střídavý.

Chcete mít v básni další informace
Můžete mi je sdělit. Jde hlavně o ty, o kterých si myslíte, že jsou ve spojitosti s obdarovanou osobou, či s danou událostí důležité, a chtěli byste, aby v básničce zazněly.

O mně

Odjakživa mne bavila čeština. Bavila mne svou pestrostí, tvárností, hravostí a hlavně svými neutuchajícími možnostmi, jak vyjádřit to, co člověk skrze ní vyjádřit chce, či potřebuje. Není proto divu, že má láska k ní je mnou, a to zcela přirozeně, živena využíváním jejích netušených možností v podobě psaní nejrůznějších textů, sloganů, úvah, zamyšlení a hlavně veršovaných básní, které nejenže umí naplno využít potenciál našeho mateřského jazyka, ale umí i činit radost druhým, což je zároveň i hlavním smyslem těchto stránek. Ona totiž ta radost z toho, když člověk může někomu udělat radost, je víc než hřejivá, zvláště v dnešním světě, založeném ponejvíce na materialismu a konzumním stylu života, v protipólu se skutečností, že radost můžeme sobě i druhým činit každý den, a vykouzlit tím úsměv na tváři komukoli, koho máme rádi, protože úsměv nejenže umí zahřát na duši, ale navíc i sluší úplně každému.

Posouzení toho, do jaké míry se mi daří spojením lásky k češtině a radosti z dělání radosti, oslovovat ostatní lidi, s přihlédnutím ke konstatování mého nejbližšího okolí, že umím zveršovat prakticky cokoli, nechť učiní sám laskavý čtenář, jenž poctí mé stránky svou návštěvou. Díky vám za to!

Kontaktujte mě

Jsem zde pro Vás!

Mobil

+420 607 646 491

a

číslo účtu

4594347033/0800

Adresa

Josef Cupal
Jiráskova 1279
362 22  Nejdek

IČO

13951963