Báseň s tajenkou

Tento speciální typ básně mne napadl před lety. Jeho tvorba je založená na tom, že si předem určíte „tajenku“, což může být např. vzkaz, motto, vyznání, přání, či jakýkoliv jiný krátký text, a já vám k ní složím básničku tak, aby složením počátečních písmen každého z řádků básničky vznikla právě vámi požadovaná tajenka, a zároveň aby text básně k tajence tematicky směřoval. Zadání objednávky „básně s tajenkou“ je prakticky téměř totožné s postupem zadání „básně na míru“, jen s tím rozdílem, že u „básně s tajenkou“ budu navíc potřebovat znát znění právě oné, vámi požadované tajenky.

PŘÍKLAD
Budete mít blízkého člověka na cestách, nebo se na cestu bude teprve chystat, a vy mu budete chtít věnovat básničku, a do ní „ukrýt“ a zakomponovat vzkaz, který by mohl znít třeba takto: „BUDU NA TEBE MYSLET“. Výsledná báseň bude tedy mít přesně tolik řádků, kolik písmen bude mít vámi zadaná tajenka, a může vypadat například takto:

Bez Tebe smutná jsem v hlase,
Už abys zpátky byl zase,
Daleko odjedeš brzy,
Ucítíš v dálce mé slzy.

Nebuď pryč prosím moc dlouho,
Ale jen chviličku pouhou…

Tvůj čas je s časem mým v přízni,
Eden už teď v duši žízní,
Budeš pryč, v duši však se mnou,
Eva jak s Adamem ve dvou.

Měj na své misi dost štěstí,
Ypsilon cest na rozcestí,
Spolu s Tvým umem vždy zvládneš,
Lehce Ti jde na co sáhneš,
Elixír pošlu Ti k tomu,
Tak abys trefil vždy domů…

Objednávka