Báseň na míru

Slaví někdo z vašich blízkých narozeniny, svátek, narození dítěte, zasnoubení, svatbu, výročí, maturitu, promoci, odchod do důchodu, úspěšné složení zkoušky, pracovní, sportovní nebo jiný úspěch, či má jakýkoli jiný důvod k oslavě? Nebo byste rádi někoho obdarovali k nějaké jiné příležitosti? Nebo chcete někoho potěšit prostě jenom tak pro radost? Nebo byste chtěli někomu blízkému básničkou vyznat lásku, něco sdělit, či vzkázat? Pokud ano, můžete mu věnovat sice nehmotné, avšak o to více hřejivé překvapení v podobě básničky, která bude originální a jedinečná, stejně jako je originální a jedinečný ten, či ta, jež svou básničkou obdarujete.

Objednávka  Praktické ukázky druhů rýmů

  SDRUŽENÝ RÝM
  (SCHÉMA: AABB)

  Básničku vám moc rád složím,
  talent s duší do ní vložím,
  abyste z ní radost měli,
  bude pro vás, jak jste chtěli.

  OBKROČNÝ RÝM
  (SCHÉMA: ABBA)

  Básničku vám moc rád složím,
  abyste z ní radost měli,
  bude pro vás, jak jste chtěli,
  talent s duší do ní vložím.

  STŘÍDAVÝ RÝM
  (SCHÉMA: ABAB)

  Básničku vám moc rád složím,
  abyste z ní radost měli,
  talent s duší do ní vložím,
  bude pro vás, jak jste chtěli.

  TIRÁDOVÝ RÝM
  (SCHÉMA: AAAA)

  Básničku vám moc rád složím,
  talent s duší do ní vložím,
  tím svým stylem, vtipným, božím,
  žádaným jsou básně zbožím.

  PŘERÝVANÝ RÝM
  (SCHÉMA: ABCB)

  Básničku vám složím rád,
  abyste z ní radost měli,
  vložím do ní talent svůj,
  bude pro vás, jak jste chtěli.