Voda a světlo

Voda – zní to obyčejně,
světlo – zní to na chlup stejně,
nebe – obraz s plátnem čistým,
malíř – s talentem svým jistým.