Dvě sestry

Ze světa se smazat nedaj,
Álej hněvu v druhých hledaj,
Vždy někoho vyhlídnou si,
I když vnitřně sebe rdousí,
Stojí blízko, ruku vztáhnou,
Tiše v past svou oběť vtáhnou,

A nikdy se nenasytí,

Za pačesy šanci chytí.
Láska jen jim umí čelit,
Odpoutat se, rány zcelit,
Sestry nechat, ať se perou,
Třeba než se nepožerou.

(Spoj počáteční písmena každého řádku básničky v tajenku, a ta ti prozradí jména oněch dvou nešťastných sester z nadpisu.)