Cesta

Cesta tvá je jako řeka,
přirozeně meandruje,
i když je to pěkná štreka,
stále s tebou v přízni tu je.

Vede všechny tvoje kroky,
nehodlá se v cestě splést,
všechny dny a všechny roky,
nech se klidně, nech se vést.

Cesta tvá je jako řeka,
unášet se po ní nech,
životem až do daleka,
slyš své srdce, slyš svůj dech.