Báseň s tajenkou

(vyznání)


Jako by srdce mé létalo,
Sluncem mi v duši vše vzkvétalo,
I když je v noci tma tmoucí,

Mé srdce k Tvému je vroucí,
Okouzlen bytostí Tvojí,
Jsme teď už srdénka dvojí,
Energií plní zcela,

Láska to tak přece chtěla,
Álejí chci v objetí,
S Tebou kráčet v dojetí,
Krásu, něhu, vášeň, city,
A vědět, že láska jsi Ty!